Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Φορολογικές Λύσεις 300 Επιστημονικές Απαντήσεις σε Επίκαιρα Φορολογικά και Λογιστικά Θέματα

Λογιστικά

Συγγραφέας: Μίχος Ι., Ντινούδης Π., Παπαγιάννης Π.,

Eκδόσεις :
Ημ. Έκδοσης:12/2008

Τιμή : 56,46 € (Με ΦΠΑ: 6,50%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

300 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Στο βιβλίο απαντώνται ερωτήματα, όπως : Πως αντιμετωπίζει ο Φορολογικός Νόμος την υπεραξία από σύμβαση sale and lease back ακινήτου σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία Β'' κατηγορίας; Πως μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να αντιμετωπίσει την περίπτωση όπου δεν του χορηγείται βεβαίωση παρακρατηθέντος φόρου; Με τι συντελεστή θα φορολογηθεί το αποτέλεσμα Α.Ε. της περιόδου της εκκαθάρισης; Πως αντιμετωπίζει ο Φορολογικός Νόμος την διάθεση κερδών Α.Ε. στο προσωπικό της; Πως αντιμετωπίζονται για το Φ.Π.Α. και την Φορολογία Εισοδήματος οι πωλήσεις ακινήτων που έλαβε οικοδομική επιχείρηση από αντιπαροχή σε οικόπεδο της; Πως ενημερώνεται το "Βιβλίο Αποθήκης" κατά την διακίνηση αγαθών με Σ.Δ.Α.; Ποια είναι η διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου σε Ε.Π.Ε.; Πόσο είναι το ελάχιστο κεφάλαιο σε Ε.Π.Ε.; Είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε; Το βιβλίο αυτό, αποτελεί την συνέχεια της ιδιαίτερα επιτυχημένης σειράς βιβλίων "Πρότυπος Οδηγός Φορολογικών Λύσεων". Τα θέματα του βιβλίου βασίζονται σε προβληματισμούς και απορίες λογιστών - φοροτεχνικών, που αναδείχθηκαν από την καθημερινή πρακτική και εμπειρία. Η ανάλυση και τεκμηρίωση των θεμάτων, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτούσε τον συνδυασμό διατάξεων διαφορετικών θεματικών ενοτήτων, όσο και διαφορετικών χρονικών περιόδων, αλλά και έρευνα σε Δικαστική νομολογία ή γνωματεύσεις φορέων. Ενδεικτικά θέματα: Φορολογία Εισοδημάτων από ακίνητα βάσει του Ν. 3697/200 Φορολόγηση Μερισμάτων βάσει του Ν. 3697/2008 Διάκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. Κυρώσεις λήψης πλαστού ή εικονικού τιμολογίου Αυτοέλεγχος Ν. 3296/2004 τεχνικών επιχειρήσεω Pro-rata οικοδομικών επιχειρήσεων Σύσταση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. με εισφορά ακινήτων Κυρώσεις απώλειας βιβλίων Αποκλειστικά ! ! με ειδικό παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο Εκπιπτόμενων & μη Εκπιπτόμενων Δαπανών όπως προέκυψαν από την ΠΟΛ. 1005/2005 με όλες τις αποφάσεις - εγκυκλίους Διοικητικών Λύσεων του ΥΠ.ΟΙ.Ο. που ακολούθησαν μέχρι σήμερα.

Σελίδες: 540
ISBN: 9789609818469

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ