Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Το ΕΡΓΟΝ του Λογιστή Ελεγκτή στο Τέλος της Χρήσεως - Φορολογία και Διάθεση Κερδών και Αποθεματικών των Εταιρειών

Λογιστικά

Συγγραφέας: Σακέλλης Εμμανουήλ,

Eκδόσεις :
Ημ. Έκδοσης:04/2011

Τιμή : 65,73 € (Με ΦΠΑ: 6,50%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ · ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Υπόδειξη της λογιστικής διαδικασίας με σχετικό Παράδειγμα * · ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙζΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙζΟΝΤΑΙ * · ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Ε.ΓΛΣ (Πληροφορία απαραίτητη για την κατάρτιση της Δήλωσης Φορολ. Εισοδήματος χρήσεως 2010) * · ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ * · ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - (Ανάλυση των φορολογικών διατάξεων - Παραδείγματα υπολογισμού του φόρου) - Ανώνυμης Εταιρίας - Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης - Ομόρρυθμης εταιρίας - Ετερόρρυθμης εταιρίας - Κοινοπραξιών - Συνεταιρισμών - Αστικών Εταιριών - Κοινωνιών Αστικού Δικαίου - Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Υποκαταστημάτων αλλοδαπών Εταιριών - Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - κ.λ.π. * · ΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ * · ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ) (Σχηματισμός, Διανομή, Κάλυψη ζημιών, Κεφαλαιοποίηση κ.λ.π). Προσδιορισμός του φόρου - Ανάλυση των διατάξεων του Εμπορικού δικαίου. Εξατομικευμένη έρευνα και ανάλυση καθενός αποθεματικού) * ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Α.Ε & ΕΠΕ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (Άρθρο 80 του Ν. 3842/2010) (Υπόδειξη των Ελεγκτικών και Λογιστικών διαδικασιών στο τέλος της χρήσεως) * · ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * · ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΕΡΑΙΩΣΗ) (Ανάλυση των σχετικών διατάξεων - παραδείγματα) Προσοχή : χορηγείται δωρεάν ανά βιβλίο CD με το οποίο μπορείτε να ελέγξετε τη φορολογική δήλωση της επιχείρησής σας. * · ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΟΙ ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΚΛΠ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ε.ΓΛΣ ή ΤΑ ΔΛΠ. - Ιεράρχηση λογιστικής διαδικασίας - Κατάρτιση των καταστάσεων, Έλεγχος, Δημοσιεύσεις, έγκριση από τη Γ.Σ, υποβολή στη Νομαρχία, κλπ. - Αντιμετώπιση όλων των θεμάτων εμπορικού και φορολογικού δικαίου - - Ανάλυση διατάξεων - Υποδείγματα εγγράφων, Πιστοποιητικών, Πρακτικών Συνελεύσεων και Δ.Σ, κλπ. * · ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙζΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σελίδες: 968
ISBN: 1009607645705

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ