Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Λογιστικά

Συγγραφέας: ASTbooks,

Eκδόσεις : ASTbooks
Ημ. Έκδοσης:01/2014

Τιμή : 54,00 € (Με ΦΠΑ: 6,50%)

Τιμή Καταλόγου : 60,00 €

Όφελος : 6,00 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 15/1/2014

 

 

 

Στο βιβλίο  αναλύονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις σχετικά με τα ακίνητα. Το βιβλίο είναι κωδικοποιημένο σύμφωνα με το νέο νόμο 4223 / 2013 περί «Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων» (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και χωρίζεται σε 7 κεφάλαια, καθένα από τα οποία ασχολείται με διαφορετικά θέματα ακινήτων.

Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι διατάξεις του Α.Ν.1521/1950 που αφορούν στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ). Εδώ περιγράφεται:

   το αντικείμενο του φόρου μεταβίβασης,

  οι υπόχρεοι καταβολής,

  ο τρόπος υπολογισμού,

  οι απαλλαγές από το φόρο,

 ο τρόπος καταβολής του φόρου,

 οι κυρώσεις και

 λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στη μεταβίβαση ακινήτων.

 

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται ο Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών (Ν.2961/2001). Έτσι, περιγράφονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από κτήση ακινήτου λόγω:

               κληρονομιάς (ή αιτία θανάτου),

       δωρεάς

            γονικής παροχής

            προίκας

 

Στο τρίτο μέρος αναλύονται ειδικές περιπτώσεις φορολογίας των ακινήτων σε σχέση με:

 

  το ΦΠΑ

 την αγορά ή μεταβίβαση πρώτης κατοικίας

φόρο μεταβίβασης ακινήτων που αφορά στις χρηματοδοτικές μισθώσεις

 

Το τέταρτο μέρος ασχολείται με τα βασικά γνωρίσματα της εξωχώριας εταιρείας (off shore) και το χειρισμό της επί των ακινήτων.

 

Στο πέμπτο μέρος παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο των κατασχέσεων και πλειστηριασμών σύμφωνα με το νόμο 4224 / 2013, επικεντρωμένο γύρω από την ακίνητη περιουσία.

 

Στο έκτο μέρος παρουσιάζεται ο νέος νόμος 4223 / 2013 για τον «Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων» (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) με πλήρη ανάλυση και πρακτικά παραδείγματα, ενώ στο έβδομο μέρος παρατίθενται όλες οι διατάξεις σχετικά με τα ακίνητα του παλιού και νέου ΚΦΕ (Ν.2238/1994 και Ν.4172/2013), καθώς και ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) με όλες τις αλλαγές λόγω ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα:

 Εισόδημα από ακίνητα

 Τεκμήρια

 Φορολογία νομικών προσώπων σε σχέση με τα ακίνητα

Υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων

 

Επίσης περιλαμβάνει και οδηγίες για την συμπλήρωση των εντύπων Ε2 και Ε9.

Σελίδες:
ISBN: 9786188098237

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ