Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2014 (ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ Ν. 4281/2014)

Λογιστικά

Συγγραφέας: ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ,

Eκδόσεις : ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
Ημ. Έκδοσης:05/2014

Τιμή : 47,93 € (Με ΦΠΑ: 6,50%)

Τιμή Καταλόγου : 53,25 €

Όφελος : 5,32 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4254/7.4.2014 (ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ Ν. 4281/2014)

 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
Πλήρη κατ' άρθρο κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με το νόμο 2238/1994 καθώς και του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με το νόμο 4172/2013, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του Κώδικα Φορολογικής Απεικό­νι­σης Συναλ­λαγών, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, της Φορολογίας Ακίνη­της Περιουσίας, των διατάξεων για τους Φορολογικούς Μηχανισμούς, το Φορολογικό Ποινολόγιο (διατάξεις σχετικά με τις Διοικητικές & Ποι­νικές Κυ­ρώσεις). 
Επιπλέον η έκδοση περιλαμβάνει κωδικοποιημένες τις διατάξεις για τις φορολογίες:
- την Έκτακτη Εισφορά σε Αντικειμενικές Δαπάνες,
- την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης σε Φυσικά Πρόσωπα,
- την Επιβολή Τέλους Επιτηδεύματος,
- τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.),
- το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
- το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.),
- τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 
Επίσης περιέχει:
- αναλυτικά ευρετήρια, 
- υποβοηθητικές υποσημειώσεις 
για κάθε φορολογία

Σελίδες: 855
ISBN: 9786185000042

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ