Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Τεκμήρια Δαπανών Διαβίωσης - Έλεγχος Εισοδήματος (Πόθεν Έσχες) β Έκδοση

Λογιστικά

Συγγραφέας: ASTbooks,

Eκδόσεις : ASTbooks
Ημ. Έκδοσης:03/2015

Τιμή : 40,50 € (Με ΦΠΑ: 6,50%)

Τιμή Καταλόγου : 45,00 €

Όφελος : 4,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Εξαντλημένο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Το βιβλίο μας “Τεκμήρια Δαπανών Διαβίωσης - Έλεγχος Εισοδήματος (Πόθεν Έσχες)”, περιέχει αναλύσεις και παραδείγματα για τον υπολογισμό των τεκμηρίων καθώς και για την διαδικασία ελέγχου του εισοδήματος (πόθεν έσχες) του φορολογούμενου και είναι ενημερωμένο με την ΠΟΛ.1260/19.12.2014.

Για το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014), οι φορολογούμενοι θα φορολογηθούν με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013

Με το συγκεκριμένο νόμο, με τον οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, θεσπίστηκε η εναλλακτική ελάχιστη φορολογία ως τρόπος φορολογίας στις περιπτώσεις που το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου είναι ψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του.

Η φορολόγηση μέσω του συστήματος των τεκμηρίων, αλλά και τα ζητήματα του πόθεν έσχες, δεν είναι νέα και εφαρμόζονται ήδη από την ψήφιση του προγενέστερου Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994. Στον προϊσχύοντα κώδικα χρησιμοποιείται ο όρος “τεκμαρτή” δαπάνη, ενώ στον νέο κώδικα ο όρος “αντικειμενική” δαπάνη. Ουσιαστικά και οι δύο αυτοί όροι αναφέρονται στα τεκμήρια.  Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου μέσω των αντικειμενικών δαπανών, αφορά όλους τους φορολογούμενους και όλες τις πηγές εισοδημάτων και οι νέες διατάξεις ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναλύονται θέματα σχετικά με τα τεκμήρια (αντικειμενικές δαπάνες), με βάση τα άρθρα 30 έως και 34 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), τα οποία έρχονται να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα άρθρα 15 έως και 19 του προϊσχύοντος κώδικα (Ν.2238/1994). Αναλύονται οι διατάξεις για τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας μέσω των αντικειμενικών δαπανών και παρατίθενται παραδείγματα για τις συνηθέστερες περιπτώσεις τεκμηρίων.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, αναλύονται θέματα σχετικά με το πόθεν έσχες, κυρίως μετά την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν.3888/2010. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προβλέπεται ότι σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της, είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις, είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση.

Στο τρίτο μέρος, παρατίθενται οι μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Οι τεχνικές ελέγχου που μπορούν να εφαρμοστούν για τον έμμεσο προσδιορισμό, καθώς και το περιεχόμενο και αντικείμενο τους, ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013).

Στο παράρτημα του βιβλίου, περιλαμβάνονται πίνακες που απεικονίζουν την εξέλιξη των τεκμηρίων ανά κατηγορία την τελευταία πενταετία (2010 – 2014).

Τέλος, όπως κάθε έργο μας, το βιβλίο αυτό συνοδεύεται απο CD, το οποίο μεταξύ άλλων περιέχει υπόδειγμα του εντύπου “Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης”, καθώς και τις ΠΟΛ. 1131/2006 και ΠΟΛ. 1151/2008 με θέμα την “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες”.

Σελίδες: 490
ISBN: 9786185132149

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ