Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. στα Δ.Λ.Π.

Λογιστικά

Συγγραφέας: Μαστρογιάννη Φωτεινή,

Eκδόσεις : ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ
Ημ. Έκδοσης:09/2016

Τιμή : 40,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 45,00 €

Όφελος : 4,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Είναι ένας τόμος με CD-ROM  και περιλαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις της Γενικής Λογιστικής που διέπουν τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης και διακρίνονται σε υλικά και άυλα και χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης και για παραγωγικούς σκοπούς. Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης τα πάγια στοιχεία είναι διαφορετικά.

Για τη φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των πάγιων στοιχείων από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα Δ.Λ.Π. αναλυτικά περιλαμβάνει:

·         Μητρώο Πάγιων Στοιχείων - Κόστος Παγίων.

·         Επιμέτρηση κατά την αναγνώριση - Αποτίμηση κόστους.

·         Ανταλλαγές παγίων - Επιμέτρηση μετά την αναγνώριση - Μέθοδος κόστους - Μέθοδος αναπροσαρμογής.

·         Αποσβέσεις παγίων - Αποσβέσιμη αξία - Περίοδος απόσβεσης - Μέθοδοι απόσβεσης - Αίτια των αποσβέσεων.

·         Προσδιοριστικοί παράγοντες των αποσβέσεων - Συντελεστής  απόσβεσης - Αξία κτήσης των παγίων - Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων.

·         Η μέθοδος ως παράγοντας απόσβεσης - Αποσβέσεις - Μέθοδοι υπολογισμού - Φορολογικές αποσβέσεις παγίων.

·         Λογιστική αντιμετώπιση χρηματοδοτικής μίσθωσης από την πλευρά του μισθωτή.

·         Χρηματικές επιβαρύνσεις - υπολογισμός

·         Καταχώρηση των αποσβέσεων.

·         Απλογραφικά σύστημα - Διπλογραφικό σύστημα.

 

ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σελίδες:
ISBN: 9786185247003

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ