Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (+2C-DROM)

Λογιστικά

Συγγραφέας: Αλιφραγκής Ηλίας,

Eκδόσεις : ΒΡΟΤΕΑΣ
Ημ. Έκδοσης:06/2018

Τιμή : 67,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 75,00 €

Όφελος : 7,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Είναι ένας τόμος (1130 σελίδες) με 2 CD-ROM και περιλαμβάνει με ανάλυση και σχόλια τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, πλήρως ενημερωμένες και συμπληρωμένες μέχρι και τους πρόσφατους  Νόμους  Ν.4512/2018,Ν.4514/2018,Ν.4537,Ν.4541/2018 και Ν.4549/2018 και τις ΠΟΛ.1080,ΠΟΛ.1104,ΠΟΛ.1106. Επίσης, περιλαμβάνει θέματα φορολογίας κεφαλαίου, φορολογία των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων και τις διατάξεις της φορολογικής διαδικασίας.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Α. Φορολογία φυσικών προσώπων: Ποιοι είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης. Εξαρτώμενα μέλη. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. απαλλαγές εισοδήματος. Φορολογικός συντελεστής. Μείωση φόρου. Πρόσθετες μειώσεις φόρου.

Β. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα: Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Φορολογικές αποσβέσεις. Μεταφορά ζημιών. Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων. Φορολογικός συντελεστής. Εναλ­λακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών  στοιχείων. Υπολογισμός του φόρου.

Γ. Φορολογία εισοδήματος Νομικών προσώπων και Νομικών οντοτήτων: Υποκείμενα του φόρου. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ενδομίλικες συναλλαγές. Απαλλαγή ενδομίλικων μερισμάτων. Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων. Ανταλλαγή τίτλων. Εκκαθάριση. Φορολογικός συντελεστής. Καθορισμός συντελεστών απόσβεσης πληρωμής υποκείμενες σε παρακράτηση. Συντελεστές παρακράτησης φόρου.

Δ. Φορολογία κεφαλαίου: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών. Φορολογία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. Υπολογισμός και καταβολή του φόρου.

Ε. Φορολογία των μη κερδοσκοπικών Νομικών προσώπων: Δαπάνες που εκπίπτουν. Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΣΤ. Φορολογικά κίνητρα για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων: Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, μετατροπών.

Ζ. Περιλαμβάνει τις διατάξεις του Κώδικα φορολογικής διαδικασίας.

            Η. Το νέο Έντυπο Ν  ΠΟΛ.1057-2018 Δείτε τις αλλαγές που επέρχονται στο φετινό έντυπο.

ΜΕ δωρεάν ηλεκτρονική ενημέρωση.

Ένας τόμος με 2 CD-ROM

Σελίδες: 1116
ISBN: 9786188382909

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ