Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ν.4548/2018)

Λογιστικά

Συγγραφέας: ASTBOOKS,

Eκδόσεις : ASTBOOKS
Ημ. Έκδοσης:07/2019

Τιμή : 58,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 65,00 €

Όφελος : 6,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Η νέα εμπλουτισμένη έκδοση που επιμελήθηκε η συγγραφική ομάδα τηςAstbooks, ακολουθεί την προαναφερθείσα δομή του ψηφισθέντος νόμου, συμπεριλαμβάνοντας μετά από κάθε άρθρο:

 • Πίνακα κωδικοποίησης με όλες τις μεταβολές, όπου έχουν συντελεστεί
 • Αντιστοίχιση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
 • Σχετικές διατάξεις άλλων νόμων που σχετίζονται με το εκάστοτε άρθρο, όπου κρίθηκε σκόπιμο.
 • Κατ’ άρθρο ανάλυση με ερμηνεία των διατάξεων, περιλαμβάνοντας – όπου κρίνεται σκόπιμο- φορολογική ή/καιλογιστική αντιμετώπιση (Σημ. Μέχρι τη συγγραφή και έκδοση του παρόντος, ο φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα από 1.1.2019 ανέρχεται σε 28% και των μερισμάτων σε 10%)
 • Παραρτήματα όπου περιέχονται:
 • Καταργούμενες διατάξεις άρθρων του ν. 2190/1920
 • Μη καταργούμενες διατάξεις των άρθρων 64 – 89 του ν. 2190/1920
 • Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 3156/2003
 • Καταργούμενες διατάξεις του Α.Ν. 148/1967
 • Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 876/1979
 • Υποδείγματα πρακτικών (αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου, έγκριση χρηματοοοικονομικών καταστάσεων, έκθεση διαχείρισης, μεταφορά έδρας, πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου, άσκηση δικαιώματος προτίμησης κ.ά)
 • Τέλος, μετά τα περιεχόμενα παρατίθεται αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο όρων για καλύτερη εύρεση του ζητήματος που ενδιαφέρει τον αναγνώστη.

Σελίδες: 1160
ISBN: 9786185312596

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ