Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 2019

Λογιστικά

Συγγραφέας: Astbooks,

Eκδόσεις : ASTBOOKS
Ημ. Έκδοσης:12/2019

Τιμή : 49,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 55,00 €

Όφελος : 5,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

Δες Περιεχόμενα εδώ

Απόσπασμα του βιβλίου εδώ 

 

Το βιβλίο μας φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 2019 περιλαμβάνει 5 μέρη αναλυτικά:

  Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του ν.4430/2016, με ορισμούς, βασικές έννοιες, με ανάλυση των φορέων της κοινωνικής οικονομίας ανάλογα με τη μορφή, για τη σύσταση και τη λειτουργία τους.
  Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται οι διαδικασίες έναρξης των φορέων που πραγματευόμαστε, στη ΔΟΥ και το ΓΕΜΗ. Ιδιαίτερα αξίζει να σταθεί κανείς στη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης  e-kalo (kalo.yeka.gr) με αναλυτικές οδηγίες χρήσης του συστήματος από τον εξωτερικό χρήστη.
  Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την απεικόνιση των συναλλαγών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
  Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται θέματα που άπτονται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) καθώς και ειδικά ζητήματα που αφορούν τους εν λόγω φορείς και κυρίως από την σκοπιά των απαλλασσόμενων δραστηριοτήτων.
  Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου μας αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν την φορολογία εισοδήματος με όλες τις αλλαγές που έγιναν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) από το πρόσφατο ψηφισμένο νόμο (ν.4646/2019). Γίνεται διάκριση των υποκείμενων και μη εσόδων στη φορολογία εισοδήματος. Παρουσιάζονται οι γενικές φορολογικές διατάξεις του ν.4172/2013 οι οποίες εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος καθώς και παραδείγματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος.

Σελίδες: 508
ISBN: 9786185312640

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ