Αρχική σελίδα > Ιστορία - Στρατιωτική Ιστορία - ΕΛΔΥΚ - Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ

Στρατιωτική Ιστορία

Συγγραφέας: Βλάσσης, Σάββας Δ.,

Eκδόσεις : Δούρειος Ίππος
Ημ. Έκδοσης:09/2021

Τιμή : 22,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 25,00 €

Όφελος : 2,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Η μάχη στην τοποθεσία του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ το τριήμερο 14-16 Αυγούστου αντιπροσωπεύει ιστορικώς την τελευταία περίπτωση αναμετρήσεως μεταξύ δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού και του Τουρκικού Στρατού σε τακτικό αγώνα πεζικού εκ παρατάξεως.

 
Το βιβλίο περιγράφει για πρώτη φορά λεπτομερώς όχι μόνο όλες τις φάσεις του αγώνα αλλά και όσα προηγήθηκαν, αναλύοντας τις δυνάμεις, την οργάνωση μάχης, την διάταξη, τις διαταγές και την λήψη αποφάσεων, όχι μόνο της ελληνικής φρουράς αλλά και της αντιπάλου ΤΟΥΡΔΥΚ. Πρόκειται για στοιχεία που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο σύνολό τους αναλυτικώς.
 
Πέρα από την εξιστόρηση αυτή καθ’ αυτή της πολεμικής δράσεως ανά ημέρα, σε δεύτερο μέρος του βιβλίου γίνεται εξαγωγή συμπερασμάτων και κριτική από στρατιωτικής απόψεως. Επιπλέον όμως, η παρουσίαση του αγώνα της ΕΛΔΥΚ στην τοποθεσία του Στρατοπέδου της, δεν γίνεται απομονωμένα αλλά εξετάζεται εντός της γενικότερης τακτικής πλαισιώσεως με την οποία ευρίσκοντο αντιμέτωπες στο σύνολό τους οι ελληνικές δυνάμεις κατά την διάρκεια του δευτέρου γύρου επιχειρήσεων στην Κύπρο. Μέσω αυτής της ανάλυσης, ο συγγραφέας καταρρίπτει στερεότυπα και καθιερωμένες εσφαλμένες αντιλήψεις για την συγκεκριμένη μάχη, που έχουν επικρατήσει μέχρι σήμερα, προσεγγίζει επιμέρους ζητήματα τα οποία δεν έχουν τύχει προσοχής από την ιστορική έρευνα για να αναδειχθούν και γενικότερα αποδίδει τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση.
 
Η ανάλυση επεκτείνεται και στα όσα προηγήθηκαν της τριήμερης μάχης αλλά δίνει και για πρώτη φορά στον αναγνώστη την μεγάλη εικόνα για τις πολιτικές αποφάσεις και διαταγές της ελληνικής κυβερνήσεως, που διαμόρφωσαν ένα πολύ ιδιόμορφο και μειονεκτικό πλαίσιο δράσεως των ελληνικών δυνάμεων στην δεύτερη φάση του πολέμου στην Κύπρο το 1974. Στην έρευνά του, ο συγγραφέας άντλησε στοιχεία από προσωπικές μαρτυρίες προσωπικού της ΕΛΔΥΚ, αναδεικνύοντας πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν είχαν μιλήσει, χρησιμοποίησε τεκμήρια υπηρεσιακών εκθέσεων αξιωματικών ή μονάδων και διευθύνσεων ενώ η μέγιστη δυνατή διασταύρωση έχει επιτευχθεί μέσα από τουρκικές πηγές καθώς και αναφορές των κυανοκράνων της UNFICYP που παρακολουθούσαν τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Διά του τρόπου αυτού ανατρέπονται πολλά από όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα για τα συγκεκριμένα γεγονότα και αναδύονται άγνωστες πτυχές. Επιπλέον όμως, μέσα από την όλη ανάλυση, ο αναγνώστης μπορεί να οδηγηθεί σε χρήσιμα συμπεράσματα και πορίσματα για τους κρίσιμους παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη των γεγονότων.
 
Το βιβλίο περιλαμβάνει 30 πρωτότυπους χάρτες που βοηθούν τον αναγνώστη να αντιληφθεί με σαφήνεια την διάταξη των αντιπάλων, τους επιθετικούς ελιγμούς και την γενικότερη τακτική κατάσταση που επικρατούσε στην διάρκεια του δευτέρου γύρου επιχειρήσεων. Πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό, στον μεγαλύτερο βαθμό άγνωστο μέχρι σήμερα, προερχόμενο από προσωπικά αρχεία, εμπλουτίζει το έργο.

Σελίδες: 445
ISBN: 9786188003163

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ