Αρχική σελίδα > ΞΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - Osprey - CAM 242 Metz 1944 - Οι Φιλέλληνες του 1821

Οι Φιλέλληνες του 1821

Συγγραφέας: Άννινος Μπάμπης 1852-1934

Eκδόσεις : Εκάτη
(Ημ. Έκδοσης: 12/2021 )

Τιμή : 14,31 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 15.9 €

Όφελος : 1,59 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Κυκλοφορεί

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

Ὁ φιλελληνισμὸς εἶναι ὅλως ἰδιαιτέρα δύναμις τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δὲν εἶναι φῶς αὐτόματον, ἀλλ᾽ ἀνταύγεια τοῦ μεγάλου πλανήτου τοῦ ἀθανάτου ἑλληνικοῦ πνεύματος, ὅστις ἐκλάμψας καὶ καταγλαΐσας τὴν οἰκουμένην εἰς παρῳχημένην ἐποχήν, παραμένει ἔκτοτε τηλαυγὴς εἰς τὸ στερέωμα τῆς ἀνθρωπότητος, φωτίζων καὶ καθοδηγῶν τὴν ἀκοίμητον αὐτῆς πρόοδον ἀναμέσον τῶν αἰώνων. Ἑλκυόμενοι ἐκ τῆς λάμψεως καὶ τοῦ κάλλους τῆς ἑλληνικῆς εὐφυΐας, οἱ ξένοι ἀπὸ πάσης χώρας καὶ κατὰ πᾶσαν ἐποχὴν διετράνωσαν παντοιοτρόπως τὴν ἑαυτῶν ἀγάπην καὶ τὸν θαυμασμὸν πρὸς τὴν γενέτειραν αὐτῆς γῆν, κληροδοσία δὲ τῶν αἰσθημάτων τούτων ὑπῆρξεν ἡ συμπάθεια καὶ ἡ συνδρομὴ ἡ παρασχεθεῖσα ἐν κρισίμοις ὥραις παρ᾽ ἀλλοφύλων πρὸς τὸν ἐπίγονον λαόν, τὸν κατοικοῦντα τὴν ἱερὰν τοῦ Ἑλληνισμοῦ κοιτίδα...

Σελίδες: 254
ISBN:  Μαλακό εξώφυλλο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ